Niezalogowany
zmień rozmiar:

Szanowni Rodzice 

Informujemy, iż 3 kwietnia 2023 r. o godz. 12.00 zostaną opublikowane listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

Wyniki podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie w widocznym miejscu w siedzibie przedszkola oraz indywidualnie dla rodzica kandydata na internetowej stronie naborowej po zalogowaniu do systemu.

Do dnia 17 kwietnia 2023 r. do godz. 12.00 należy potwierdzić wolę przyjęcia kandydata do przedszkola, do którego zostało zakwalifikowane w systemie NABO. Należyto zrobić z wykorzystaniem systemu elektronicznego NABO.

Brak potwierdzenia, w wyznaczonym terminie, woli przyjęcia do przedszkola, do którego zostało zakwalifikowane dziecko oznacza rezygnację z miejsca.​ 

Przewodniczący komisji rekrutacyjnej powołanej w każdym przedszkolu może żądać dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach o spełnieniu kryteriów lub zwrócić się do Burmistrza Gminy Myślenice o potwierdzenie tych okoliczności.

 

21 kwietnia2023 r. o godz. 12.00 zostaną opublikowane listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola.

Rekrutacja ID: 136; Wersja: 23.155.336.161 Harmonogram ID: 739;